Vrácení zboží do 14 dnů a reklamace

1. Chci zboží vrátit v zákonné 14denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží. Toto platí i na objednávky s osobním odběrem.
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu nebo na naší prodejně
!Vrácené zboží, prosím, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy!
Prosíme, uveďte zboží do původního stavu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.), vracejte ho pouze v jeho originálním obalu. V případě poškození originálního obalu může dojít ke snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Např. obuv neposílejte pouze v originální krabici, ale vložte ji do další krabice
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží, nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Poštovné za zaslání zboží obchodníkovi při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu hradíte Vy. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

2. Chci vyměnit nesedící velikost

Pokud Vám zakoupené zboží nesedí a rádi byste ho vyměnili za jinou velikost, je nutné nevyhovující zboží vrátit a vytvořit novou objednávku na požadované zboží.

3. Chci reklamovat zboží

Vaše reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace. Vadné zboží zašlete na adresu, přiložte kopii dokladu o nákupu spolu s vyplněným reklamačním formulářem, ve kterém popíšete závadu a sdělíte, jaké právo z níže uvedených práv z vadného plnění jste si zvolil.
Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Zboží, určené k reklamaci, musí být suché a čisté (vyprané). V opačném případě nemusí být zboží k vyřízení reklamace převzato.
Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
Zboží Vám bude zasláno prostřednictvím dopravce, kterého jste si zvolil/a v původní objednávce.


Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
Veškeré reklamace a výměna zboží jsou zákazníkovi zasílány prostřednictvím dopravce, kterého si zvolil v původní objednávce.